Thứ ba, 07/12/2021 03:59 (GMT+7)

Kiểm điểm sâu sắc Chi nhánh VP Đất đai KV Ba Đình- Hoàn Kiếm-Đống Đa

PV -  Thứ ba, 29/06/2021 17:27 (GMT+7)

Yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình– Hoàn Kiếm – Đống Đa kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân, khắc phục các tồn tại theo phản ánh của Môi trường & Đô thị Việt Nam điện tử

Sau loạt bài viết được đăng tải trên Moitruongvadothi.vn về tính chậm trễ, muộn giải quyết cho người dân tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai Hà Nội khu vực Ba Đình- Đống Đa- Hà Nội (VPĐKĐĐHN), Ban biên tập Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến, phản hồi của người dân, trong đó có văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục ngay các tồn tại theo phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử.

--

Để thông tin được khách quan, đa chiều, Ban biên tập toà soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam trân trọng gửi tới bạn đọc văn bản trả lời số 4907/STNMT-VP ngày 28/6/2021của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội cụ thể như sau:

Sau khi nhận được phản ánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã chỉ đạo Tổ công tác Đoàn kiểm tra công vụ của Sở kiểm tra các phản ánh báo chí nêu tại Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa;

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông tin về các nội dung phản ánh đăng trên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử các ngày 10/5, 09/6 và 15/6/2021 như sau:

1. Phản ánh về phát hiện 252 hồ sơ quá hạn, trình đến 40 ngày vẫn chưa kí:

Ngày 26/6/2020, Đoàn Kiểm tra công vụ của Thành phố đã có buổi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa, trong đó ghi nhận 252 hồ sơ giải quyết chậm sơ với thời hạn quy định trên bàn làm việc của Giám đốc Chi nhánh.

Để khắc phục tình trạng trên và giải quyết dứt điểm tồn đọng tại 252 hồ sơ chậm quá hạn, Giám đốc Chi nhánh Khu vực đã ban hành Quyết định số 05/QĐ-CNKV, số 06/QĐ-CNKV ngày 29/6/2020 về việc uỷ quyền các Phó Giám đốc ký giải quyết thủ tục hành chính toàn bộ hồ sơ tồn đọng nêu trên, Giám đốc Chi nhánh sẽ ký duyệt các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 1/7/2020 trở đi. Việc uỷ quyền được Ban Giám đốc họp và thống nhất phân công.

Đến hết tháng 7/2020, toàn bộ hồ sơ tồn đọng đã được Chi nhánh Khu vực giải quyết và trả kết quả. Việc này đã được Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố ghi nhận tại buổi làm việc ngày 29/7/2020, Đoàn Kiểm tra đã kiểm tra xác suất 7 hồ sơ trong 252 hồ sơ chậm muộn và ghi nhận kết quả giải quyết của Chi nhánh. Chi nhánh có báo cáo số 5710/CNKV ngày 03/8/2020 gửi Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố về nội dung này. Nội dung trên tiếp tục được Chi nhánh khu vực nêu tại Báo cáo ngày 31/12/2020 sau cuộc kiểm tra từ ngày 13-17/11/2020 của Văn phòng đăng kí đất đai Hà Nội đối với Chi nhánh Khu vực.

Ngày 31/8/2020, Đoàn Kiểm tra công vụ Thành phố có Báo cáo về việc kết quả kiểm tra công vụ tháng 8/2020, trong đó Giám đốc Chi nhánh Khu vực đã tiếp thu và khắc phục đầy đủ các kiến nghị khác của Đoàn Kiểm tra công vụ (gồm phân công lại nhiện vụ và uỷ quyền cho các Phó Giám đốc Chi nhánh trong việc giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai; chấn chỉnh hoạt động của Bộ phận Một cửa; chấn chỉnh công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị phản ánh…); đơn vị đã giải quyết các hồ sơ đăng ký đất đai chậm muộn được Đoàn Kiểm tra công Thành phố phát hiện trong quá trình kiểm tra xác suất tháng 7/2020. Đề nghị Giám đốc Chi nhánh Khu vực có biện pháp duy trì ổn định các kết quả đã được Đoàn Kiểm tra công vụ ghi nhận.

2. Về chậm giải quyết hồ sơ mã 210224-0045XN, công dân phải đi lại nhiều lần phản ánh trên Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử ngày 10/5/2021 và chậm giải quyết hồ sơ mã số 210506-0030DC

Tại thời điểm kiểm tra hồ sơ, Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa đã trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân và có thư xin lỗi công dân theo quy định.

3. Nội dung phản ánh hồ sơ quá hạn, chậm, muộn giải quyết tại Chi nhánh Khu vực

a, Về tình trạng chậm muộn giải quyết hồ sơ tại Chi nhánh

Qua kiểm tra tại Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa vẫn còn tình trạng hồ sơ để quá hạn, chậm muộn giải quyết. Do tính chất phức tạp và vấn đề pháp lý trong quá trình gảii quyết hồ sơ, liên quan đến nghĩa vụ tài chính như tiền sử dụng đất, các loại thuế nộp ngân sách nhà nước nên nhiều trường hợp cần phải cung cấp thông tin hoặc phối hợp xác minh với các đơn vị liên quan để giải quyết. Trong quá trình giải quyết hồ sơ, Chi nhánh đã thông tin cho dân được biết và phối hợp.

b, Về giải quyết chậm muộn với hai hồ sơ có mã số: 210324-0033BDCD; 210227-0101XN theo phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam ngày 15/6/2021

- Đối với mã hồ sơ 210324-0033BDCD: Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa đã trả kết quả giải quyết TTHC cho công dân và có thư xin lỗi gửi công dân theo quy định.

- Đối với mã hồ sơ 210227-0101XN: Đến thời điểm kiểm tra Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa đã thông báo nhưng công dân chưa đến nhận kết quả.

4. Nội dung phản ánh về cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc không xin phép và trồng cây xanh trên vỉa hè

Theo báo cáo của Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa, ngày 11/6/2021, Giám đốc chi nhánh khu vực có Văn bản số 5650/CNKV gửi UBND phường Quán Thánh, quận Ban Đình về việc xin phép trồng cây trước trụ sở Chi nhánh.

Về nội dung phản ánh diện tích phòng tắm, nhà vệ sinh và phòng làm việc của Giám đốc Chi nhánh khảong 90m2: Tại thời điểm kiểm tra, diện tích phòng làm việc của Giám đốc khoảng 10m2, phòng họp và nhà vệ sinh của Chi nhánh khoảng hơn 20m2 và khoảng 20m2 kho lưu trữ.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội khu vực Ba Đình-Hoàn Kiếm-Đống Đa số 10 Đặng Dung, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP.Hà Nội

5. Nội dung phản ánh về việc nhân viên bảo vệ thu tiền trông giữ xe của khách đến giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính

Qua kiểm tra, có việc nhân viên bảo vệ thu tiền trông giữ xe của khách tại Chi nhánh Khu vực như nội dung phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử. Ngày 14/5/2021, Giám đốc Chi nhánh có Văn bản số 4759/CNKV quán triệt toàn bộ nhân viên bảo vệ cơ quan tuyết đối không được thu tiền trông giữ xe của công dân, Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa đã dán thông báo “Không thu phí gửi xe” ngay tại cổng ra vào cơ quan.

Sau khi kiểm tra, cá nhân đồng chí Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa và các đồng chí lãnh đạo Chi nhánh Khu vực đã nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết tiến độ thực hiện các thủ tục hành chính và chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng chậm, muộn giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Chi nhánh VPĐKĐĐHN khu vực Ba Đình – Hoàn Kiếm – Đống Đa tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc đối với tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục ngay các tồn tại theo phản ánh của Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử; đồng thời quán triệt, yêu cầu toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động làm việc tại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND thành phố, lãnh đạo Sở liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính, đảm bảo các hoạt động thông suốt, công khai, minh bạch, không để chậm trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp./.

Bạn đang đọc bài viết Kiểm điểm sâu sắc Chi nhánh VP Đất đai KV Ba Đình- Hoàn Kiếm-Đống Đa. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày 6/12, Hà Nội ghi nhận 774 ca F0
Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 5/12 đến 18 giờ ngày 6/12, Hà Nội ghi nhận 774 ca nhiễm SARS-CoV-2; trong đó có 280 ca cộng đồng, 343 ca trong khu cách ly, 151 ca trong khu phong tỏa.
TP.HCM: Xe quá tải hoành hành! (Bài 2)
Bất chấp các quy định pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh môi trường khi chuyên chở vật liệu xây dựng, nhiều xe quá tải, quá khổ vẫn ngang nhiên đi lại trong địa bàn thành phố.