Thứ ba, 21/05/2024 00:49 (GMT+7)

Quảng Ninh sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia

Mạnh Tiến -  Thứ tư, 10/04/2024 11:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/4, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đánh giá kết quả 03 năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 –

Hội nghị có sự tham gia của gần 500 đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm và gần 1.000 đại biểu tại 13 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hội nghị sẽ tập trung đánh giá những thành tựu, kết quả đạt được, cách làm sáng tạo, tích cực, chủ động của tỉnh; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, đóng góp tích cực, có hiệu quả trong triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết và các Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, phân tích những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân; rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia đến năm 2025, với giải pháp cụ thể, đảm bảo tính khả thi để quyết tâm hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết ngay trong năm 2024, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

tm-img-alt
Toàn cảnh Hội nghị

Bước vào triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Một trong những Nghị quyết đầu tiên và có ý nghĩa rất quan trọng là Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” - Nghị quyết đặt trọng tâm trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; cụ thể hóa và thực hiện khâu đột phá về xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh, gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền” đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV; đồng thời, cụ thể hóa 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của tỉnh.

Ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết đã sớm được cụ thể hóa, triển khai tổ chức thực hiện bằng các Nghị quyết của HĐND tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch, đề án cụ thể của UBND tỉnh, của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

Đến nay, sau 03 năm triển khai thực hiện đã đạt được những thành quả rất tích cực, tiếp tục thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và phương châm mọi người dân Quảng Ninh đều được thụ hưởng thành quả phát triển của tỉnh, tăng trưởng bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng được thực hiện bài bản, khoa học; công tác điều hành của các cấp chính quyền sát sao, hiệu lực, hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động của các tổ chức đoàn thể đã tạo được sự đồng thuận cao, huy động được sự vào cuộc chủ động, tích cực của cộng đồng, doanh nghiệp, người dân, nhất là ở địa bàn tác động trực tiếp của Nghị quyết. Là tỉnh được trung ương giao chủ động bố trí ngân sách địa phương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ngay từ đầu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung, ưu tiên dành nguồn lực rất lớn từ ngân sách nhà nước (trên 19.400 tỷ đồng, trong đó bố trí trực tiếp cho Chương trình trên 4.400 tỷ đồng), đồng thời huy động trên 98.000 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng và nguồn lực xã hội hóa để triển khai thực hiện Nghị quyết và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Quảng Ninh chỉ đạo tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối liên thông, tổng thể, hoàn thành nhiều dự án giao thông, giáo dục, y tế trọng điểm, có quy mô lớn, tạo ra động lực và các điều kiện mới, thuận lợi cho phát triển của vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm xây dựng cơ chế, chính sách (nhất là về y tế, giáo dục, văn hóa, nhà ở, điện, nước sinh hoạt, giải quyết việc làm, tín dụng chính sách xã hội…) chăm lo cho con người, tăng cường điều kiện và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, có chất lượng ngày càng cao. Đề án 409 về đảm bảo vững chắc quốc phòng -  an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 - 2025 đạt được nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

tm-img-alt
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Mặc dù mới bước qua 03 năm đầu phân kỳ của giai đoạn 2021 - 2025, song đến nay tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt 20/25 (80%) chỉ tiêu cụ thể cả giai đoạn của Nghị quyết số 06-NQ/TU, trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng; tỉnh đã hoàn thành trước 03 năm các mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, chuyển sang giai đoạn thực hiện theo chuẩn nghèo đa chiều mới của tỉnh cao hơn 1,4 lần so với chuẩn nghèo của Trung ương theo tiêu chí thu nhập; tỉnh đã đạt các nội dung theo bộ tiêu chí quốc gia tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Nhân dân được thụ hưởng các thành quả phát triển của tỉnh; riêng về thu nhập bình quân đầu người tại 67 xã, thị trấn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tính đến hết năm 2023 đã đạt 73,348 triệu đồng/người/năm (cao hơn khoảng1,23 lần so với thu nhập bình quân đầu người cả nước và cao hơn khoảng2,8 lần so với mục tiêu chung đến năm 2025 của cả nước về nângmức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số).

Bên cạnh các kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia cũng còn những hạn chế, khó khăn, thách thức: Thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn, miền núi mặc dù đã đạt ở mức cao so với mặt bằng chung của cả nước, song còn khoảng cách đáng kể so với các khu vực khác của tỉnh; phát triển sản xuất chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; một số tiêu chí, chỉ tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới cần tiếp tục được quan tâm, đầu tư, nâng chất; công tác giảm nghèo cần tiếp tục được quan tâm để đảm bảo tính bền vững; bản sắc văn hóa, nhất là văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số cần tiếp tục được bảo tồn và phát huy để trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh;…

tm-img-alt
Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ủy ban Dân tộc, Thứ trưởng Y Vinh Tơr, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc chúc mừng những thành quả rất nổi bật và hết sức quan trọng mà tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia 03 năm qua.

Bên cạnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể đã được tỉnh Quảng Ninh xác định, Thứ trưởng đề nghị tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt một số nội dung như: Tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể kết quả, tiến độ thực hiện và xác định giải pháp cụ thể để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết số 06-NQ/TU gắn với với hoàn tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu của các chương trình mục tiêu quốc gia theo các nghị quyết của Quốc hội, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục quan tâm đầu tư, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất; Củng cố, nâng chất các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới; Ưu tiên, bố trí nguồn lực cho giai đoạn 2024-2025; Quan tâm nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện các chính sách dân tộc.

Cùng với đó, Thứ trưởng đề nghị tỉnh Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo sớm việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, đảm bảo sự tiếp nối liên tục, hiệu quả của việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian tới.

Mặc dù mới qua 03 năm của giai đoạn 05 năm triển khai thực hiện, nhưng đến nay Quảng Ninh đã hoàn thành và hoàn thành vượt hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu quan trọng, cốt lõi của các Nghị quyết, chương trình này. Điều đó thể hiện chủ trương, quyết sách rất đúng đắn của tỉnh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, được Nhân dân hết sức đồng thuận, hưởng ứng, tạo nên kỳ tích trong việc hiện thực hóa khâu đột phá về “thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh” đã được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh khẳng định: Với sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc đồng bộ, với sự đồng thuận, trách nhiệm cao của cộng đồng, xã hội và của mỗi người dân, tin tưởng rằng “Trong thời gian tới chúng ta sẽ hoàn thành xuất sắc toàn bộ mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết số 06-NQ/TU, Đề án 409 và các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra, xây dựng Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc”.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021 – 2025 đã được biểu dương, khen thưởng.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU và các chương trình mục tiêu quốc gia. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Trực tiếp: Khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội XV
Ngày 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Tin mới

Sáng tạo từ những điều giản đơn
Ông Trần Văn Hân, đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã sáng tạo nhiều ý tưởng để các xe điện lấy rác hoạt động tốt hơn, giúp công nhân môi trường đỡ vất vả.
Người bị sốt siêu vi nên ăn gì, kiêng gì?
Khi bị sốt siêu vi, bạn sẽ mất cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, chế độ ăn uống có thể giúp tình trạng sốt siêu vi giảm các triệu chứng và giúp người bệnh mau hồi phục. Vậy sốt siêu vi nên ăn gì và không nên ăn gì?