Chủ nhật, 14/07/2024 23:14 (GMT+7)
Singapore đặt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050
Singapore đặt mục tiêu không phát thải ròng vào năm 2050 và đang củng cố các mục tiêu ngắn hạn về khí hậu ngay cả khi chính quyền thành phố thừa nhận rằng họ phải đối mặt với những thách thức để chuyển sang các nguồn năng lượng sạch hơn

Thương hiệu đồng hành