Hà Nội, Thứ Ba Ngày 11/08/2020
Tỉnh Bạc Liêu có tổng diện tích rừng phòng hộ ven biển hơn 4.200 ha, nhưng đến nay diện tích có rừng đã giảm gần 1.100 ha, đặc biệt là chất lượng rừng bị suy thoái nghiêm trọng.
1 ... 2