Thứ sáu, 12/07/2024 19:16 (GMT+7)
Công nhận 450 cây di sản Việt Nam
Sau hơn ba năm phát động toàn dân bảo vệ cây di sản, đến nay Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) đã gắn biển “Cây di sản Việt Nam” cho 450 cây ở khắp các vùng miền trên cả nước.

Thương hiệu đồng hành