Hà Nội, Thứ Năm Ngày 24/10/2019
Không biết bạn thấy làm sao? Tôi thì thấy đẹp nôn nao cả người