Thứ bảy, 03/12/2022 10:28 (GMT+7)
Nguồn lực từ đất đai cho đô thị hoá
Tại đô thị, đất đai là một trong những nguồn lực chủ yếu để phát triển và chỉnh trang đô thị. Các đô thị phải đảm bảo chất lượng, có mật độ kinh tế cao và cuộc sống cư dân tốt, hướng theo định hướng đô thị xanh và đô thị thông minh.
Cần định danh các 'đô thị công nghiệp'
Lâu nay chúng ta chỉ nói về đô thị và nông thôn, nhưng mối quan hệ giữa CNH và ĐTH hiện nay đang rất cần có sự gắn kết chặt chẽ hơn nữa và sự ra đời các KCN thế hệ mới với trên 300 khu trên cả nước cho thấy mối quan hệ này cần phải đánh giá...
Bi kịch làng lên phố
Quá trình đô thị hoá như vệt dầu loang từ trung tâm trở ra, dần dần "thôn tính" những làng xóm ở xa hơn.