Thứ năm, 18/04/2024 17:28 (GMT+7)
Google Doodle tôn vinh ngày 8/3
Google đã tôn vinh những người phụ nữ thông qua tính năng Doodle (được minh họa bởi Thoka Maer), từ đó giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ ở những nền văn hóa khác nhau.