Thứ năm, 02/02/2023 18:48 (GMT+7)
Phụ nữ Niger thích ứng khủng hoảng khí hậu
Di dời nội bộ, bất ổn khu vực và biến đổi khí hậu đã tạo ra cuộc khủng hoảng người tị nạn ở Niger, nhưng một sáng kiến ​​ở thị trấn Ouallam đang cho thấy các cộng đồng khác nhau có thể cùng nhau tồn tại và cải thiện môi trường địa phương.