Thứ năm, 23/03/2023 18:48 (GMT+7)
Bất an với rủi ro nợ xấu
Hiện tại, mặc dù chưa có báo cáo chi tiết số liệu nợ xấu của hệ thống ngân hàng nhưng với mức độ tàn phá của làn sóng covid - 19 lần thứ 4 đã cho thấy, nền kinh tế đang đối mặt với nguy cơ nợ xấu rất lớn...
Báo động nợ xấu vùng đại dịch
Quyết định tiếp tục giãn cách xã hội ở các đầu tàu kinh tế như Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh phía Nam kéo dài, đã khiến dòng tiền vào doanh nghiệp ngày càng tồi tệ, bài toán nợ xấu đã khó càng thêm khó..