Thứ hai, 17/01/2022 08:50 (GMT+7)
Xử lý rác thải: 'Thả gà ra đuổi'?
Câu chuyện các khu xử lý rác của thành phố Hà Nội mỗi lần “hắt hơi sổ mũi” phải tạm ngừng hoạt động ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đô thị vẫn đang tiếp diễn, trong khi, quy hoạch xử lý chất thải rắn của Thủ đô ì ạch triển khai.