Hà Nội, Thứ Năm Ngày 13/08/2020
Thời gian gần đây, có những trận mưa lớn, nước ngập úng cục bộ tại tuyến đường nhà thầu đang thi công, đã làm ảnh hưởng đến việc sản xuất, sinh hoạt của người dân nơi đây.
1 2 3 4 5 6 ... 9