Thứ năm, 23/03/2023 18:04 (GMT+7)
Thăm làng cốm Mễ Trì sau đợt dịch
Nhiều gia đình ba bốn thế hệ theo nghề làm cốm, chính vì vậy Nghề cốm Mễ Trì cũng đã được đưa vào Danh mục 17 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019.