Thứ hai, 02/10/2023 15:49 (GMT+7)
Góp sức bảo vệ môi trường
Sau hơn 3 năm Hội Nông dân (HND) tỉnh Bắc Giang triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/2/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường, đến nay đã thu được nhiều kết quả.