Hà Nội, Thứ Ba Ngày 29/09/2020
Đình Hữu Bằng bảo lưu nhiều hiện vật điêu khắc gỗ mang phong cách nghệ thuật thế kỷ XVII. Đặc biệt, lưu giữ được 27 đạo sắc của các triều vua thời phong kiến, 5 cỗ kiệu sơn son thiếp vàng thế kỷ XIX.
1 2 ... 3