Thứ năm, 23/09/2021 12:30 (GMT+7)
Ý thức về rác ở Châu Âu
Ở Việt Nam hay những nước phát triển, chính quyền đô thị còn sử dụng nhiều thùng rác đặt trên phố. Đây là việc cần thiết nhưng trong không ít trường hợp nó cũng gây mất mĩ quan cho đường phố.