Thứ hai, 27/03/2023 20:39 (GMT+7)

Tân Yên- Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống ma túy năm 2023

Diệp Anh -  Thứ hai, 30/01/2023 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 30/1/2023, UBND huyện Tân Yên ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023.

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương, nhất là vai trò của người đứng đầu; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy (PCMT).

Đồng thời phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2022; triển khai đồng bộ các giải pháp, lấy phòng ngừa là chính, đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa, từ sớm là quan trọng; hạn chế đến mức thấp nhất tác hại của ma túy, tạo tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCMT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

tm-img-alt

Ngày 13/12/2022, tại nhà nghỉ Ven Sông thuộc thôn Đông Lai, xã Song Vân, Công an huyện Tân Yên bắt quả tang Dương Văn Úy (SN 1983), thường trú tại thôn Hồng Phúc có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm khoảng 200 viên nén hình tròn màu đỏ; 65 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy tổng hợp và 3 triệu đồng. Ảnh TL

Ngày 30/1/2023, UBND huyện Tân Yên ban hành kế hoạch số 02/KH-UBND về việc triển khai Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện công tác phòng, chống ma tuý năm 2023. Cụ thể: 

1. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” gắn với thực hiện Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025, Luật PCMT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác PCMT; trọng tâm là Chỉ thị số 36- CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Chương trình PCMT giai đoạn 2021- 2025 của Chính phủ và các Dự án thành phần; Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”; tiếp tục khắc phục những khó khăn, vướng mắc, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật PCMT năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp PCMT giữa các đơn vị trên địa bàn nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tổ chức kinh tế - xã hội và toàn dân tham gia công tác PCMT. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; lấy hiệu quả công tác PCMT trên địa bàn, lĩnh vực được giao phụ trách là một chỉ tiêu đánh giá, xếp loại cán bộ.

- Công an huyện chủ trì, thường xuyên tham mưu kiện toàn, duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chủ động tham mưu tổ chức công tác khảo sát, thống kê về ma túy và rà soát, phát hiện, xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy năm 2023. Tiếp tục tham mưu duy trì chế độ báo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025” hằng tháng, 6 tháng, năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục PCMT và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCMT

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường đẩy mạnh, đổi mới và đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục PCMT bảo đảm phù hợp với tình hình địa phương và yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay; trong đó chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng với nội dung phù hợp, dễ tiếp cận, nhất là cho giới trẻ; tăng cường các chương trình giáo dục PCMT cho thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác rà soát, đăng ký, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục không có tệ nạn ma túy năm 2023.

- Trung tâm Văn hoá - Thông tin và Thể thao phối hợp với Công an huyện tăng cường tổ chức tuyên truyền PCMT trên các phương tiện truyền thông, đại chúng, trên không gian mạng, hệ thống phát thanh cơ sở và lồng ghép vào các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các chương trình truyền thông xã hội khác. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trong các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và trong Tháng hành động (tháng 6), Ngày toàn dân PCMT (26/6).

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc tích hợp nội dung PCMT trong dạy học nội khóa và các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương cùng gia đình tuyên truyền, giáo dục, quản lý học sinh, sinh viên, giáo viên, nhân viên, không để mắc vào tệ nạn ma túy.

- Công an huyện nghiên cứu, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền PCMT phù hợp với từng loại đối tượng, địa bàn; nội dung tập trung vào cách nhận biết, tác hại của các loại ma túy, các loại, dạng thức mới của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội về ma túy, các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, chiến công của các lực lượng và các gương điển hình tiên tiến trong công tác PCMT; tập trung phổ biến, giáo dục, tuyên truyền những quy định mới của Luật PCMT năm 2021.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện tiếp tục triển khai Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 (trọng tâm là Kế hoạch thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy) và triển khai việc rà soát, đăng ký, xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục không có tệ nạn ma tuý năm 2023.

- Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác phát động phong trào toàn dân tham gia PCMT, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm của Nhân dân trong phát hiện, tố

giác tội phạm và tệ nạn ma túy. Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác PCMT; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác PCMT.

3. Quan tâm thực hiện tốt các mặt công tác phòng ngừa

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an (nhất là lực lượng Công an cấp xã) thực hiện tốt công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy đang ở cộng đồng; tăng cường lập hồ sơ đưa người nghiện vào quản lý, giáo dục tại xã, thị trấn, cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện bắt buộc.

- Các ngành chức năng căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được giao phụ trách chủ động triển khai thực hiện tốt các mặt công tác quản lý nhà nước liên quan đến PCMT; tập trung quản lý tốt các ngành, nghề, cơ sở kinh doanh, dịch vụ có khả năng bị các đối tượng phạm tội về ma túy lợi dụng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy hoặc tổ chức, chứa chấp, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy như: dịch vụ vận tải, chuyển phát nhanh, quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở kinh doanh hoạt động “trá hình”" (quán Bar, Beer club, cà phê nghe nhạc, hát cho nhau nghe, lunge)...

- Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tích cực triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ công an, nắm chắc tình hình địa bàn, khu vực, tuyến, đối tượng trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy, kịp thời phát hiện những diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các đối tượng; trên cơ sở đó kịp thời phân tích, dự báo và đánh giá đúng tình hình để chủ động phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

Tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, phòng ngừa phạm tội, vi phạm pháp luật, nhất là các đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”; thường xuyên gọi hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng có biểu hiện phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý trên địa bàn.

4. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy

- Lực lượng Công an huyện phát huy vai trò xung kích, nòng cốt trong đấu tranh với tội phạm về ma túy, tập trung đấu tranh, phát hiện, xử lý các đối tượng phạm tội về ma túy; triệt phá các băng nhóm, tổ chức, đường dây tội phạm về ma túy, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là các tổ chức, đường dây hoạt động liên liên tỉnh, các băng nhóm tội phạm có vũ trang, các điểm bán lẻ ma túy theo kiểu “boong-ke”; tổ chức đấu tranh đồng bộ, liên hoàn trên các địa bàn trọng điểm, tập trung đấu tranh triệt xóa, bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu, truy nguyên nguồn gốc ma túy; làm tốt công tác vận động đầu thú và bắt giữ đối tượng truy nã phạm tội về ma túy.

- Lực lượng Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thi hành án dân sự tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án các vụ án về ma túy; bảo đảm tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, kiên quyết đấu tranh xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, không để xảy ra oan sai.

- Các ngành chức năng, chính quyền các cấp chỉ đạo nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp đấu tranh PCMT giữa các lực lượng, các ngành, các địa phương; duy trì, phát huy hiệu quả và xây dựng mới các quy chế, kế hoạch phối hợp liên ngành, giữa các địa phương trong công tác PCMT.

5. Tích cực phòng, chống hành vi trồng và tái trồng cây có chứa chất ma túy trái phép

- Công an huyện tham mưu chỉ đạo tổ chức đợt tổng rà soát, phát hiện, xử lý việc trồng cây có chứa chất ma túy trái phép trên địa bàn huyện năm 2023; chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm; truy nguyên nguồn gốc giống cây trồng để có phương án phòng ngừa hiệu quả.

- UBND cấp xã tích cực chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, tuyên truyền, vận động người dân cam kết không trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy.

6. Phối hợp kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy

Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, nắm tình hình kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện để có biện pháp phòng ngừa hiệu quả; kiên quyết không để tội phạm ma tuý lợi dụng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các loại tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất ma túy để tổ chức sản xuất, điều chế ma tuý.

7. Quản lý chặt số người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy trên địa bàn

- Lực lượng Công an huyện tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn, đối tượng, phối hợp kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy để làm căn cứ đưa đi xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ cai nghiện ma túy; tổ chức trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ quản lý đối tượng tại xã, phường, thị trấn ngay từ lần đầu phát hiện.

- UBND các xã, thị trấn kịp thời tổ chức lập hồ sơ, đưa vào diện quản lý về sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy tại địa phương; chỉ đạo các ngành chức năng, trong đó nòng cốt là lực lượng Công an chính quy cấp xã tổ chức quản lý đối với người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, phòng ngừa phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối tượng có biểu hiện loạn thần, “ngáo đá”.

8. Thực hiện tốt công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu triển khai công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện. Phối hợp hướng dẫn đôn đốc, kiểm tra công tác cai nghiện ma túy, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng và quản lý sau cai nghiện.

- Trung tâm Y tế huyện chủ trì, tiếp tục tham mưu triển khai công tác điều trị nghiện ma túy bằng thuốc Methadone, chủ trì tham mưu triển khai thực hiện công tác xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định; bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng đội ngũ y, bác sĩ làm công tác xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế (Methadone)... trên địa bàn huyện.

- Công an huyện chỉ đạo lực lượng Công an chính quy cấp xã tăng cường lập hồ sơ và đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc; tích cực phối hợp lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý người nghiện sau cai nghiện.

- UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện bắt buộc; kiên quyết chỉ đạo lập hồ sơ đưa vào cai nghiện bắt buộc với các trường hợp không tự nguyện đăng ký cai nghiện.

9. Bảo đảm kinh phí thực hiện tốt công tác PCMT trên địa bàn tỉnh năm 2023

- Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện căn cứ dự kiến kinh phí hằng năm thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025” đã được phê duyệt (theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 01/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh) chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện cấp kinh phí thực hiện Đề án năm 2023.

- Các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp huy động, phân bổ các nguồn kinh phí được cấp phục vụ công tác PCMT trên địa bàn huyện; nghiên cứu tham mưu huy động các nguồn lực khác phục vụ công tác PCMT.

Bạn đang đọc bài viết Tân Yên- Bắc Giang: Tăng cường công tác phòng, chống ma túy năm 2023. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cô gái “rủ” 16.000 người nhặt rác trong cùng một ngày
“Mục tiêu của nhóm là góp phần đưa Việt Nam trở thành top 5 quốc gia sạch đẹp nhất Đông Nam Á trước năm 2025”, Nguyễn Ngọc Ánh, thủ lĩnh của “Xanh Việt Nam”, đã truyền cảm hứng, lan toả tình yêu môi trường cho nhiều bạn trẻ.
Quảng Nam: Thanh niên các đơn vị Biên phòng xung kích vì nhân dân
Những ngày qua, Đoàn viên thanh niên các đơn vị Biên phòng trên 2 tuyến biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với các tổ chức Đoàn địa phương và đơn vị kết nghĩa trên địa bàn thực hiện có hiệu quả nhiều phần việc mang ý nghĩa thiết thực

Tin mới