Thứ sáu, 01/12/2023 00:37 (GMT+7)

Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu hướng tới đô thị loại IV

MTĐT -  Thứ ba, 26/09/2023 15:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Công văn số 1464/UBND-NCTH về chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040.

Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu hướng tới đô thị loại IV
Một góc trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu.

Công văn UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, xét Tờ trình số 117/TTr-SXD ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040; căn cứ ý kiến của tập thể Thường trực UBND tỉnh ngày 13 tháng 9 năm 2023; UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất chủ trương giao UBND huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040, từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm theo phân cấp ngân sách. UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Trước đó, ngày 21/8/2023, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã ban hành Tở trình số 117/TTr-SXD về việc xin chủ trương lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040, gửi UBND tỉnh Hậu Giang.

Tờ trình cho biết, căn cứ Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm

2030; Căn cứ Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2014. Sau gần 09 năm triển khai thực hiện, việc đầu tư và xây dựng theo Quy hoạch chung đô thị đã phủ đến 60% diện tích đất (153,3ha/256,3ha), quá trình thực hiện đã đạt được những kết quả như:

Đối với khu vực đô thị hiện hữu đã cơ bản chỉnh trang trên cơ sở hạ tầng hiện trạng đã có, quản lý trật tự xây dựng đô thị theo Quy hoạch chung, cụ thể đối với từng tuyến đường.

Đối với khu vực đô thị phát triển mới đã lập quy hoạch chi tiết và đầu tư xây dựng hạ tầng các khu quy hoạch dân cư mới như: Trung tâm thương mại Ngã Sáu, Khu trung tâm thương mại thị trấn Ngã Sáu, khu tái định cư Ngã Sáu – giai đoạn 1, khu tái định cư Ngã Sáu - giai đoạn 2, khu tái định cư phục vụ dự án cao tốc, khu vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 1, khu vượt lũ Ngã Sáu - giai đoạn 2. Bên cạnh đó, huyện đã phê duyệt 07 đồ án quy hoạch chi tiết để kêu gọi đầu tư và đến nay đã có 02 dự án đang triển khai là Khu đô thị mới Ngã Sáu và chỉnh trang khu đô thị chợ và phố chợ Ngã Sáu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của đô thị theo quy hoạch chung đã và đang được đầu tư như hệ thống giao thông kết nối đến các khu chức năng, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên lạc... Đối với khu hành chính; khu đất giáo dục; khu công trình y tế; các khu trung tâm văn hóa đã được đầu tư hoàn chỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, từ khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu được phê duyệt đến nay, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, tình hình đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo quy hoạch còn bộc lộ nhiều hạn chế, bộ mặt đô thị chưa được phát triển,... nổi bật là quy hoạch sử dụng hệ thống giao thông và hệ thống thoát nước. Do đó để đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và đồng bộ trong tổ chức không gian đô thị theo định hướng trong Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã đề ra; cũng như là kết nối với các tuyến giao thông chính trên địa bàn huyện Châu Thành chuẩn bị triển khai đầu tư nhằm tạo động lực phát triển cho thị trấn Ngã Sáu trong thời gian tới.

Vì vậy, để phù hợp xu thế phát triển trong giai đoạn mới và khai thác lợi thế của tuyến đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, tuyến đường tỉnh 925B, tuyến đường từ thị trấn Ngã Sáu đến Quốc lộ Nam Sông Hậu; các Khu, Cụm công nghiệp được tỉnh đầu tư trên địa bàn; định hướng lại không gian phát triển đô thị; các tuyến giao thông đối ngoại theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện. Việc rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu là cần thiết để đáp ứng với tình hình thực tế và nhu cầu đầu tư xây dựng, quản lý của địa phương để từng bước xây dựng và phát triển đô thị Ngã Sáu đạt tiêu chí đô thị loại IV trong giai đoạn 2026 - 2030 theo Chương trình phát triển đô thị của tỉnh.

Đồng thời, trước đó, ngày 03 tháng 8 năm 2023, Sở Xây dựng tổ chức buổi họp với thành phần tham dự gồm có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Châu Thành để xem xét, đánh giá, cho ý kiến đối với các nội dung rà soát, đánh giá đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu. Qua nội dung trao đổi, đại diện Lãnh đạo các đơn vị dự họp thống nhất theo kết quả đánh giá, rà soát đối với đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu đang triển khai thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương giao UBND huyện Châu Thành tổ chức điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch để lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040” nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trấn Ngã Sáu trong thời gian tới; cũng như là để cụ thể hóa đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Quy hoạch đô thị quy định về rà soát quy hoạch đô thị: “Quy hoạch đô thị phải được định kỳ xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn. Thời hạn rà soát định kỳ đối với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu là 5 năm, quy hoạch chi tiết là 3 năm, kể từ ngay quy hoạch đô thị được phê duyệt”.

Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu hướng tới đô thị loại IV
Công văn thống nhất chủ trương tổ chức lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu.

Do đó, việc rà soát, điều chỉnh tổng thể đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là phù hợp với những thay đổi và điều kiện thực tế phát triển của địa phương khi có các yếu tố tác động đến sự phát triển trong thời gian tới.

Về thời hạn quy hoạch: Theo quy định khoản 3 Điều 27 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, quy định thời hạn quy hoạch chung thị trấn từ 10 đến 15 năm.

Từ những nội dung trên, Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét: Thống nhất chủ trương giao UBND huyện Châu Thành tổ chức lập đồ án “Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040”. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn sự nghiệp kinh tế hàng năm theo phân cấp ngân sách. Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện Châu Thành tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Bạn đang đọc bài viết Hậu Giang: Lập đồ án Quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu hướng tới đô thị loại IV. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Báo Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Anh về
Bao ngày xa phố, xa em//Đất trời chuyển dạ, nhớ quên giận mình //Anh về dậy lại bình minh…//Vẫn vẹn nguyên những ân tình ngày xưa.
Bài thơ: Vị đời...
Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường///Người người mang đến những tơ vương///Đau thương, hỉ nộ hằn sâu vết///Ái ố, khóc cười, YÊU - HẬN - THƯƠNG....