Thứ bảy, 23/10/2021 15:52 (GMT+7)

Hồ sơ đề nghị sửa đổi, thay thế Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014

LS. Đồng Anh -  Thứ bảy, 25/09/2021 19:12 (GMT+7)

Bộ Xây dựng đang dự thảo hồ sơ đề nghị sửa đổi, thay thế Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

Ban biên tập Môi trường và Đô thị Việt Nam xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến gửi về địa chỉ email [email protected]

Bạn đang đọc bài viết Hồ sơ đề nghị sửa đổi, thay thế Luật Nhà ở 2014, Luật Kinh doanh bất động sản 2014. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Nâng cao vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị và của toàn dân. Môi trường có tầm quan trọng đặc biệt đối với đời sống của con người, sinh vật và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, dân tộc và nhân loại.

Tin mới