Thứ tư, 30/11/2022 00:02 (GMT+7)

Nhiều vi phạm về quy hoạch tại loạt dự án khu công nghiệp ở Bắc Ninh

MTĐT -  Thứ ba, 05/04/2022 15:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra một loạt vi phạm trong công tác quy hoạch xây dựng, thực hiện theo quy hoạch tại Bắc Ninh.

Thời gian qua, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tiến hành thanh tra đối với UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2020.

Trong công tác quy hoạch, Thanh tra đã kiểm tra, xác minh 10 đồ án quy hoạch xây dựng do UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt, gồm 1 đồ án quy hoạch chung, 1 đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, 7 đồ án quy hoạch phân khu và 1 đồ án quy điều chỉnh quy hoạch chi tiết.

Qua quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị; tổ chức thực hiện quy hoạch, năng lực tổ chức, cá nhân thực hiện lập đồ án quy hoạch…

Mới đây, Chánh thanh tra Bộ Xây dựng Nguyễn Ngọc Tuấn đã ký ban hành kết luận thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh. Kết luật thanh tra đã chỉ ra một loạt vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng của UBND tỉnh Bắc Ninh như sau: 

- Tại đồ án Quy hoạch chung xây dựng khu công nghiệp Yên Phong II, tỷ lệ 1/5000, quy mô 655 ha, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều vi phạm. Theo kết luận, khu công nghiệp Yên Phong là khu công nghiệp tập trung, được chia làm 3 phân khu A,B,C. Trong đó, phân khu Yên Phong II - A có diện tích khoảng 151,27 ha do Công ty CP Hạ tầng Western Pacific là nhà đầu tư; phân khu Yên Phong B có diện tích khoảng 282,67 ha do Công ty TNHH VSIP Bắc Ninh là nhà đầu tư; còn phân khu Yên Phong II - C có diện tích khoảng 221 ha do Tổng công ty Viglacera là nhà đầu tư.

Trong đó, nội dung thuyết minh đồ án quy hoạch chung không phân tích, đánh giá hiện trạng ô đất nhà máy, kho tàng có trong bản đồ quy hoạch chung. Quy hoạch cũng không ghi cụ thể diện tích ô đất nhà máy, kho tàng hiện trạng trong ô đất CN10 và CN15 thuộc phân khu C của Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất.

Thời gian phê duyệt nhiệm vụ đồ án quy hoạch chung cũng chậm 17 ngày và thời gian phê duyệt đồ án quy hoạch chung chậm 13 ngày.

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

- Về bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội tại khu công nghiệp theo quy định, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Xây dựng và chủ đầu tư xác định, bổ sung quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội trong khu công nghiệp khi lập thẩm định và phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong.

- Ngoài ra về tổ chức thực hiện quy hoạch, kết luận thanh tra chỉ rõ việc Ban quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh không tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa theo đồ án được duyệt.

- Tại đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Hồ và phụ cận huyện Thuận Thành (tổng diện tích 11.783 ha), nhiều vi phạm cũng được cơ quan thanh tra chỉ ra. Cụ thể, UBND huyện Thuận Thành không tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch và không công bố, công khai quy định quản lý theo đồ án được duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng. Địa phương này cũng không tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

- Ở đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Lim mở rộng, huyện Tiên Du (diện tích 543,75 ha, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra nhiều vi phạm trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị.

Cụ thể, hồ sơ lấy ý kiến đại diện hộ gia đình trên địa bàn xã, phương hoặc khu vực thuộc phạm vi ảnh hưởng bởi đồ án quy hoạch đối với nhiệm vụ quy hoạch và đồ án quy hoạch không đủ theo quy định.

Ngoài ra, quy định quản lý theo đồ án không nêu cụ thể một số chỉ tiêu về mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao tối đa, tối thiểu, cốt xây dựng đối với từng ô phố, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và các yêu cầu cụ thể về kỹ thuật đối với từng tuyến đường, phạm vi bảo vệ, hàng lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

Nội dung đánh giá môi trường chiến lược cũng không được Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược cũng không được tổ chức lập quy hoạch công bố trên trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương, không gửi về Bộ Xây dựng.

- Về công bố công khai quy hoạch, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng chỉ ra việc UBND huyện Tiên Du không công bố công khai đồ án quy hoạch phân khu bằng hình thức "trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch".

- Tại đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Thuận Thành I, tỷ lệ 1/2000 (quy mô khoảng 262 ha), qua kiểm tra xác minh, cơ quan thanh tra phát hiện đồ án quy hoạch phân khu xây dựng không có lô đất dự trữ khoảng 5.000 m2 để xây dựng trụ sở hải quan theo ý kiến của Sở Xây dựng Bắc Ninh.

- Còn tại đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm đô thị Nhân Thắng, huyện Gia Bình, kết luận chỉ ra rằng: Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở của đồ án là 112,5 m2/người, vượt giới hạn tối đa cho phép, vi phạm quy định là 50 m2/người.

- Ngoài ra, dự toán chi phí khảo sát địa hình áp sai giá nhân công vùng III thành vùng II đối với một số công việc. UBND huyện Gia Bình cũng không tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch được duyệt.

- Một số đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Đông Nam; đồ án quy hoạch phân khu đô thị Nam Sơn; đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực trung tâm, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030 cũng bị vạch ra nhiều vi phạm về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị…

Trong đó đối với đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Trung tâm, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đến năm 2030, cơ quan thanh tra phát hiện nhà thầu tư vấn lập quy hoạch không cung cấp đầy đủ hồ sơ năng lực của các cá nhân tham gia lập quy hoạch đô thị cho tổ chức, cơ quan tổ chức lập quy hoạch đô thị.

Ngoài ra, nhà thầu tư vấn lập quy hoạch sử dụng các cá nhân tham gia lập đồ án không phù hợp với công việc được đảm nhận. Các cá nhân thay đổi chức danh không có công văn chấp thuận của chủ đầu tư theo quy định.

Trong khi đó tại đồ án này, cơ quan tổ chức lập quy hoạch không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan về nhiệm vụ quy hoạch phân khu. Thời gian lập đồ án quy hoạch phân khu chậm tới 7 tháng. Thuyết minh đồ án quy hoạch phân khu không đầy đủ nội dung.

Ngoài ra, quy hoạch chỉ tiêu một số ô đất tại Đồ án quy hoạch phân khu không phù hợp với Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Điều này theo Thanh tra Bộ Xây dựng, dẫn đến việc làm tăng diện tích sử dụng đất từ 196,6 ha lên 202,45 ha, tăng mật độ xây dựng từ 50% lên 60%, tăng hệ số sử dụng đất và tăng tầng cao công trình từ 3 tầng lên 9 tầng.

Nhiều vi phạm trong tổ chức thực hiện quy hoạch đô thị, thiết kế đô thị, quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu cũng đã được chỉ ra tại đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Trung tâm, thị trấn Thứa.

PV(T/h)

Bạn đang đọc bài viết Nhiều vi phạm về quy hoạch tại loạt dự án khu công nghiệp ở Bắc Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Cần giải pháp căn cơ, lâu dài bảo vệ môi trường cụm công nghiệp
Công tác bảo vệ môi trường tại các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang tồn tại nhiều vấn đề từ cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đến các vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện cần được nhận diện đầy đủ để có giải pháp căn cơ, lâu dài.
Tạo "lá phổi xanh" trong các khu công nghiệp ở Bình Dương
Tại Bình Dương, chủ đầu tư các khu công nghiệp và nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà máy sản xuất trong khu đã nỗ lực trồng nhiều cây xanh tập trung và phân tán, góp phần tạo cảnh quan và "lá phổi xanh" giúp các khu công nghiệp thân thiện với môi trường.

Tin mới

Làm người - xin giữ trọn chữ Tâm
Chữ tâm mang ý nghĩa rất quan trọng trong cuộc sống. Con người có tâm lương thiện, nhân ái, từ bi sẽ tạo ra những điều tốt đẹp cho bản thân và mọi người trong xã hội.
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất hôm nay 29/11
Cập nhật Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất hôm nay 29/11 sau 2 lượt trận vòng bảng. Diễn biến đầy bất ngờ và hấp dẫn của World Cup 2022 khiến sau 2 lượt trận vòng bảng mới chỉ xác định được 3 đội vào vòng 1/8