Thứ tư, 08/02/2023 04:10 (GMT+7)
Tạo dựng bản sắc đô thị
Sau những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xu hướng local tour (du lịch tại địa phương) được đẩy mạnh, những không gian văn hóa công cộng ngày càng tương tác với người dân nhiều hơn, thể hiện vai trò trong việc tạo dựng bản sắc đô thị ngày càng rõ nét.