Hà Nội, Thứ Ba Ngày 18/05/2021
Những người đã từng nhiễm SARS-CoV-2, thường cho rằng, giai đoạn nguy hiểm đã qua đi, vội vàng trở lại với nhịp sống trước khi nhiễm bệnh. Tuy nhiên đối với những người này cần tránh ba điều sau:
1 2 3 4 5 ... 61