Thứ sáu, 08/12/2023 00:34 (GMT+7)
Tiến tới ‘quản lý bền vững’ dịch COVID-19
COVID-19 vẫn đang là vấn đề được quan tâm, nhất là khả năng đáp ứng chống dịch dài hạn. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, vấn đề phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được Quốc hội đưa ra thảo luận.