Thứ tư, 07/12/2022 19:23 (GMT+7)
Toàn tỉnh Kiên Giang thiếu hơn 1.100 giáo viên
Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang, toàn tỉnh hiện có 611 đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập, với 21.155 nhân sự (quản lý, giáo viên và nhân viên), toàn tỉnh đang thiếu 1.105 giáo viên.