Chủ nhật, 28/05/2023 16:12 (GMT+7)
Bãi thải lớn tại xã Bắc Hùng- Văn Lãng - Lạng Sơn
Việc hạ cốt nền-vận chuyển- đổ thải để thực hiện bất kỳ một dự án xây dựng nào cũng rất cần thiết để phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và ban ngành hữu quan cần tăng cường công tác quản lý để tránh tiêu cực và ô nhiễm môi trường