Hà Nội, Thứ Hai Ngày 25/06/2018
Tôi sinh ra ở Hải Phòng, nhưng không có nhiều ý niệm về ngành xuất nhập khẩu. Hiểu biết đầu tiên về xuất nhập cảng của tôi, là do một cậu bạn hồi phổ thông bày cho.
1 2 3 4 5 ... 33