Hà Nội, Chủ nhật Ngày 17/01/2021

Chính phủ luôn trân trọng ý kiến đóng góp về nội dung Sách Giáo khoa

Đỗ Nguyên Thảo, 20:11 16/10/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về nội dung Sách Giáo khoa tiếng Việt lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông mới, trong cuộc họp ngày 12/10.

Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các Uỷ ban Văn hoá Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ tư vấn của Uỷ ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo.

Theo Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam, người chủ trì cuộc họp: Giáo dục là quốc sách hàng đầu liên quan tới mọi gia đình nên trong quá trình đổi mới luôn có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện cần được trân trọng, nghiên cứu tiếp thu, phản hồi với tinh thần thực sự cầu thị khoa học.

Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương khoá XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là một quá trình, được thực hiện theo một lộ trình khoa học, trong đó đổi mới chương trình sách giáo khoa là một khâu rất quan trọng.

Quốc hội, Chính phủ đã có các nghị quyết. Chính phủ đã có nhiều văn bản chỉ đạo về vấn đề này.

Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung năm 2019 (Luật số 43/2019/QH14) quy định rõ ràng cụ thể (kể cả về trách nhiệm, thẩm quyền) đối với việc biên soạn, thẩm định, phê duyệt, lựa chọn, sử dụng Sách Giáo khoa.

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên sử dụng Sách Giáo khoa lớp 1 mới. Vừa qua, có nhiều ý kiến cho rằng Sách Giáo khoa tiếng Việt lớp 1 trong bộ sách Cánh Diều (là 1 trong 5 bộ sách được Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo phê duyệt) có nhiều điểm không phù hợp. Các ý kiến này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phản hồi kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu chỉ đạo các ý kiến đóng góp, có quyết định kịp thời, phù hợp theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 32 Luật Giáo dục ( Luật số 43/2019/ QH14) để đảm bảo chất lượng sách giáo khoa mới đáp ứng yêu cầu đảm bảo mục tiêu như quy định tại Điều 2 Luật số 43/2019/QH14.

Từ thực tiễn biên soạn, thẩm định, phê duyệt Sách Giáo khoa lớp 1 vừa qua, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ giáo dục và Đào tạo cần rà soát ngay các quy định, tổ chức thuộc trách nhiệm của Bộ, của Bộ trưởng liên quan tới chương trình Sách Giáo khoa, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để huy động, phát huy đội ngũ giáo viên, các nhà khoa học, chuyên gia tham gia đóng góp ý kiến đối với Sách Giáo khoa mới và xây dựng kho học liệu điện tử theo chương trình mới.

Bạn đang đọc bài viết Chính phủ luôn trân trọng ý kiến đóng góp về nội dung Sách Giáo khoa tại chuyên mục Giáo dục. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: banbientapmoitruongdothi@gmail.com
Tin cùng chuyên mục Giáo dục