Thứ năm, 30/06/2022 07:39 (GMT+7)

Hà Nội: Hàng loạt tồn tại trong phát triển nhà ở xã hội

TÂN TÂY ĐÔ -  Thứ hai, 25/09/2017 06:09 (GMT+7)

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP.Hà Nội chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tồn tại trong thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Kết luận thanh tra số 457/KL-TTr ngày 1/9/2017 của Thanh tra Bộ Xây dựng về việc thực hiện chiến lược nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đoàn Thanh tra đã chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế và yêu cầu khắc phục. Cụ thể:

Việc lập và phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở TP. Hà Nội đến năm 2020 hướng đến 2030 chưa đầy đủ nội dung, chưa đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc công bố thông tin, công khai chương trình, kế hoạch nhà ở đã được phê duyệt chưa đúng quy định tại Điều 4 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về trình tự, thủ tục xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương. Việc công khai thông tin về diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội chưa đúng quy định tại Điều 56 Luật nhà ở 65/2014/QH13.

Có nhiều tồn tại, hạn chế trong phát triển nhà ở xã hội. Ảnh minh họa

Chưa bố trí quỹ đất và quy hoạch khu vực riêng để lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho thuê quy định tại khoản 2, Điều 54 Luật nhà ở 65/2014/QH13.

Cũng theo Thanh tra Bộ Xây dựng, TP. Hà Nội chưa bố trí vốn thông qua quỹ đầu tư phát triển để đầu tư cho các dự án phát triển nhà ở khác, ngoài dự án nhà ở tái định cư;

Chưa theo dõi tổng hợp số liệu đầy đủ dẫn đến thiếu số liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn; Một số chỉ tiêu phát triển nhà ở chưa được thống kê, chưa đánh giá, một số chỉ tiêu chưa đạt so với Quyết định số 2127-QĐ-TTg ngày 30/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh, việc thống kê đánh giá hiện trạng, nhu cầu và mức độ đáp ứng nhu cầu trên thực tế đối với nhà ở công nhân, sinh viên, người thu nhập thấp, tái đinh cư, thương mại chưa chính xác, chưa cụ thể, chưa đầy đủ.

Kết luận Thanh tra của Bộ Xây dựng

Với những tồn tại này, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Xây dựng và các Sở ngành liên quan tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch, rà soát, bổ sung những nội dung, chỉ tiêu chưa được khảo sát, thống kê đúng thực tế hiện trạng, chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để phê duyệt điều chỉnh bổ sung.

Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu phải công bố tại cổng thông tin điện tử của UBND TP và Sở Xây dựng về nội dung chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; công khai diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội;

Bố trí quỹ đất, nguồn vốn ngân sách địa phương đầy đủ để xây dựng nhà ở xã hội, sinh viên, công nhân và nhà ở cho hộ nghèo nhằm thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 996/QĐ-TTg;

Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra các tồn tạo đã nêu trong Báo cáo kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Bộ Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố Kết luận thanh tra.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Hàng loạt tồn tại trong phát triển nhà ở xã hội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2022
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.