Thứ tư, 06/12/2023 17:54 (GMT+7)

Hải Phòng: Đảm bảo việc xác minh, xét duyệt cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đúng quy định

Nam Phong -  Thứ sáu, 22/09/2023 16:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Văn bản 2256/UBND – XD3 giao Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trọng việc xác định đối tượng được hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Theo đó, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; phối hợp với UBND các quận, huyện, cơ quan thuế tại địa phương để kiểm tra thông tin trong trường hợp cần thiết. Thực hiện cập nhật danh sách các đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội lên Cổng thông tin của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng theo quy định. Thực hiện công bố công khai Danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (sau khi đã ký hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội với Chủ đầu tư).

tm-img-alt
Công khai Danh sách các đối tượng đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội. (ảnh internet)

Giao Công an thành phố chỉ đạo Công an cấp huyện, xã, đơn vị được giao nhiệm vụ xác nhận thông tin về cư trú của đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Cư trú. Nội dung xác nhận đầy đủ thông tin theo đề nghị của người dân để làm cơ sở đăng ký mua nhà ở xã hội.

Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng chủ trì hướng dẫn các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế thực hiện xác nhận về đối tượng và điều kiện cho người lao động trong doanh nghiệp theo các mẫu giấy tờ được quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Bảo hiểm xã hội thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị hướng dẫn và cấp Giấy xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (có mẫu, biểu thống nhất) tại thành phố cho các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi có đề nghị.

Cục Thuế thành phố có trách nhiệm phối hợp trong việc xác nhận thuế thu nhập của các đối tượng trong trường hợp cần thiết theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện trên địa bàn thành phố thực hiện tra, xác minh và chịu trách nhiệm về kết quả xác minh đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố của các đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp xác nhận đối tượng và điều kiện cho các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định; hướng dẫn, giám sát UBND cấp xã thực hiện: xác nhận về đối tượng và điều kiện cho các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; niêm yết công khai thông tin của cán bộ, lãnh đạo UBND cấp xã được giao nhiệm vụ xác minh tại bộ phận Một cửa để người dân liên hệ khi đến làm việc.

Đối với các Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, kiểm soát đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội bảo đảm theo quy định; thực hiện việc bán, cho thuê nhà ở xã hội đúng quy định; hướng dẫn đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội thực hiện xác nhận các điều kiện, hồ sơ, giấy tờ liên quan; có trách nhiệm gửi danh sách các đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo thứ tự ưu tiên về Sở Xây dựng để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ và loại trừ việc người được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được hỗ trợ nhiều lần hoặc đã có nhà ở, đất ở; đã được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở, đất ở; có phát sinh nộp thuế thu nhập cá nhân tại địa phương.

Đối với Chủ tịch UBND các quận, huyện; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và pháp luật trong việc xác nhận, xét duyệt cho đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn quản lý.

Bạn đang đọc bài viết Hải Phòng: Đảm bảo việc xác minh, xét duyệt cho người đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đúng quy định. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Lấn biển di sản Hạ Long: trách nhiệm của ai?
Dù nhìn dưới góc độ nào thì rõ ràng là người ta đang tìm cách biến một danh thắng quốc gia, di sản thiên nhiên quốc gia và quốc tế thành thứ tài sản dành riêng cho một số người. 
Paris xanh lá quanh nhà
Tôi biết mình sẽ lại thêm nhớ Paris, không chỉ bởi màu xanh đáng yêu hiện hữu mà còn vì cuộc chiến cho tương lai đáng sống...
Gỡ khó cho các cụm công nghiệp
Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động, song các cụm công nghiệp cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề; thực tiễn này đặt ra đòi hỏi cần nhanh chóng tháo gỡ để tạo động lực cho các cụm công nghiệp phát triển.

Tin mới