Thứ ba, 05/12/2023 02:47 (GMT+7)

HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hạ Vân -  Thứ hai, 25/09/2023 18:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 25/9, HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Bế Minh Đức, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh.

Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Báo Cao Bằng điện tử
Cấc đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp thông qua tờ trình và thực hiện quy trình miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, 100% đại biểu HĐND tỉnh nhất trí miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với 3 đồng chí: Bế Xuân Tiến, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, do chuyển công tác khác; Hoàng Tố Quyên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính và Nông Văn Chiêm, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường nghỉ hưu theo chế độ.

Kỳ họp xem xét 10 dự thảo nghị quyết, gồm: Nghị quyết ban hành quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bản tỉnh năm 2024; Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2023; Nghị quyết về chủ trương đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh năm 2023 (bổ sung đợt 1); Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2023 (bổ sung đợt 2);

Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3); Nghị quyết thông qua danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng, phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh năm 2023 (bổ sung, điều chỉnh đợt 3); Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh về việc phân bổ ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (lần 2); Tờ trình về việc đề xuất áp dụng mức thu phí 0 đồng đối với phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện tích công cộng khu vực cửa khẩu đối với mặt hàng xe ô tô, xe tự hành, xe chuyên dùng, máy chuyên dùng các loại (tương đương công năng như xe ô tô, xe chuyên dùng) nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 31/12/2023.

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Báo Cao Bằng điện tử
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết, tờ trình tại kỳ họp.

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, các đại biểu đã thảo luận, giải trình về nội dung các dự thảo nghị quyết, tờ trình. Kỳ họp nhất trí 100% biểu quyết thông qua 10 nghị quyết, 1 tờ trình được trình tại kỳ họp.

Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Báo Cao Bằng điện tử
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê phát biểu kết luận kỳ họp.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Triệu Đình Lê đề nghị, ngay sau khi ban hành, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo đưa nghị quyết vào thực tiễn; quá trình tổ chức thực hiện cần triển khai đồng bộ, chặt chẽ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng việc hướng dẫn, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận thực hiện trong nhân dân, để đảm bảo các chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng nhanh nhất, kịp thời, đầy đủ; các nguồn vốn đã được giao thực hiện trên thực tế một cách nghiêm túc, thực chất và hiệu quả cao.

Các cấp, ngành tập trung cao độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) của tỉnh, nhất là việc thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển KT - XH của HĐND tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công, các chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2023, xoá nhà tạm, nhà dột nát; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, khắc phục sự khan hiếm giả tạo về vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các công trình trên địa bàn tỉnh. Quyết tâm giải ngân vốn đầu tư công ở mức độ cao nhất.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) đảm bảo khởi công đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023).

Theo dõi chặt chẽ tình hình, triệt để thu ngân sách Nhà nước, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ công tác xác định giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

Chỉ đạo tốt nhiệm vụ năm học mới; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, giới thiệu quảng bá các tiềm năng thế mạnh của Cao Bằng với bạn bè, với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Quan tâm quản lý việc vận hành thí điểm khai thác chung khu cảnh quan du lịch Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) làm tiền đề thuận lợi cho việc khai thác phát huy hiệu quả, lâu dài khu cảnh quan du lịch.

Thường xuyên đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng - an ninh cả biên giới và nội địa; chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện: Bảo Lạc, Quảng Hoà và diễn tập phòng cháy, chữa cháy đạt kết quả cao; tiếp tục củng cố vững chắc thành quả đấu tranh xoá bỏ hoạt động của tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình trên địa bàn, đảm bảo tốt an ninh vùng dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn.

Để thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn cũng như thực hiện một số nhiệm vụ khác theo thẩm quyền (dự kiến Kỳ họp thứ 16, (chuyên đề) HĐND tỉnh tổ chức trong 1 buổi vào sáng ngày 18/10/2023), Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, đúng quy trình, thủ tục chặt chẽ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, đánh giá đúng thực chất. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện và nội dung liên quan đến kỳ họp để công tác phục vụ Kỳ họp thứ 16 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh đạt được kết quả tốt nhất.

Ngay sau kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương rà soát các nội dung đăng ký hồ sơ, tờ trình dự thảo nghị quyết để tiếp tục trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh; khẩn trương chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm vào tháng 12/2023; chủ động xây dựng, sớm hoàn thiện các tờ trình, dự thảo nghị quyết và gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết để các Ban HĐND tỉnh tổ chức khảo sát, thẩm định, thẩm tra trình kỳ họp theo đúng quy trình, đảm bảo đúng thời gian.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tăng cường giám sát và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tích cực tuyên truyền phổ biến các nghị quyết của kỳ họp, tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc tình hình KT - XH, đời sống của nhân dân, tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử tri, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND, các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp hữu hiệu giải quyết kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Bạn đang đọc bài viết HĐND tỉnh Cao Bằng tổ chức kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/12/2023
Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV3 ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn.
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/12/2023
Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình đặc sắc. Cập nhập nhanh nhất và chính xác nhất Lịch phát sóng VTV1 ngày 04/12/2023 với nhiều chương trình hấp dẫn.