Thứ hai, 28/11/2022 07:31 (GMT+7)
UEH Zero Waste Campus: Phân loại rác tại nguồn
Ngày nay, phân loại rác tại nguồn là một việc vô cùng quan trọng và cấp bách cần được thực hiện tại các hộ gia đình, doanh nghiệp, trường học… nhằm giảm thiểu lượng rác ra ngoài đô thị, xử lý rác có quy trình, trách nhiệm hơn tránh gây ô nhiễm môi trường.
Đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại TP. Hà Nội
Việt Nam trải qua hơn 30 năm đổi mới về kinh tế đã giúp đất nước khẳng định vị trí của mình trên thương trường quốc tế, cũng như sự phát triển vượt bậc của kinh tế - xã hội, nhu cầu sinh hoạt của con người ngày càng tăng cao và luôn được đáp ứng kịp thời.