Thứ tư, 08/02/2023 01:25 (GMT+7)

Nghệ An: Triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022

Thục Anh -  Thứ tư, 07/12/2022 11:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê, khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập, phục vụ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần phòng ngừa và ngăn chặn hành vi tham nhũng.

Ngày 05/12, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Công văn số 9623/UBND-TD yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã; các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022.

Để triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh được thống nhất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành,  UBND tỉnh giao các cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 cho các đối tượng thuộc diện kê khai theo Điều 37 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

tm-img-alt

Công văn số 9623/UBND-TD ngày 05/12 của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đó, lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai (đầy đủ thông tin về họ tên, chức danh, đơn vị công tác, hình thức kê khai) gửi về Thanh tra tỉnh; hướng dẫn việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai; lập số theo dõi kê khai, giao, nhận Bản kê khai.

Việc kê khai tài sản, thu nhập cho người có nghĩa vụ kê khai thực hiện trong năm 2022 bao gồm 3 hình thức.

Thứ nhất là kê khai lần đầu: Thực hiện đối với những người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

Thứ hai là kê khai hằng năm: Người có nghĩa vụ kê khai hàng năm thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Thứ ba là kê khai bổ sung: Thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên trừ những trường hợp đã thực hiện kê khai hàng năm.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý kê khai. Trường hợp bản kê khai không đúng theo mẫu hoặc không đầy đủ về nội dung thì cơ quan, tổ chức, đơn vị yêu cầu kê khai bổ sung hoặc kê khai lại. Thời hạn kê khai bổ sung hoặc kê khai lại là 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

tm-img-alt

Việc kê khai tài sản, thu nhập là để cơ quan có thẩm quyền biết được tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê, khai nhằm minh bạch tài sản, thu nhập.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được bản kê khai, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai rà soát, kiểm tra bản kê khai và bàn giao 01 bản kê khai cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có thẩm quyền.

Việc công khai bản kê khai tài sản, thu nhập thực hiện theo Điều 39 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 11 Nghị định số 130/2020/NĐ- CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị hoàn thành việc kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 21/12/2022 và gửi về Thanh tra tỉnh Nghệ An trước ngày 31/01/2023.

UBND tỉnh Nghệ An giao Thanh tra tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị giao nộp Bản kê khai tài sản, thu nhập thuộc đối tượng kiểm soát thu nhập của Thanh tra tỉnh.

Điều 34 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 số 36/2018/QH14.

Người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập:

  1. Cán bộ, công chức.
  2. Sĩ quan Công an nhân dân; sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp.
  3. Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  4. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.
Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Triển khai thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2022. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Một số ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng đến nay đất nước đã có rất nhiều sự thay đổi, Luật Đất đai 2013 cũng đã bộc lộ quá nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập vì vậy việc phải sửa đổi ban hành mới là rất cần thiết và cấp bách.

Tin mới

Cơ hội phát triển của sâm núi Dành
Thời gian gần đây, sản phẩm sâm núi Dành đã được chế biến sâu, mẫu mã bao bì hấp dẫn giúp gia tăng giá trị, hiệu quả kinh tế. Dịp Tết vừa qua, sâm núi Dành được tiêu thụ mạnh trên thị trường, mở ra cơ hội phát triển.