Thứ năm, 23/03/2023 17:57 (GMT+7)
Gỡ khó trong thẩm định giá đất
Việc chậm xác định, thẩm định, quyết định giá đất đã tác động xấu đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhà nước, mất cơ hội của nhà đầu tư, làm chậm sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.