Thứ năm, 18/08/2022 20:31 (GMT+7)
Bài thơ: Mật thi 87
Có người đi qua/bước chân vội /những con chữ trên đường/vang tiếng dép/Ngày nhàm chán đang chờ họ?
Mù mịt...
Hôm qua được buổi trong trời//Hôm nay mù mịt người ơi lạnh lòng...
Hiếu...(*)
Người con lưng cõng cha mình//Vượt bao nhiêu nỗi...thác ghềnh đi tiêm...
Sự sống...
Cây xanh tươi tốt thần kỳ//Cho dù "không" đất... tất vì thở thôi...