Hà Nội, Thứ Năm Ngày 26/11/2020
Hệ sinh thái rừng Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) đã và đang bị tàn phá nghiêm trọng vì đổi rừng lấy thủy điện. Tình trạng này vẫn sẽ không dừng lại nếu không nhìn nhận một cách thấu đáo.
Người dân kêu cứu vì đất hợp pháp được dùng làm đường đi chung bỗng bị người khác ngang nhiên phá hoại và chiếm đoạt trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương.
1 2 3 4 5 ... 103