Thứ bảy, 02/12/2023 16:47 (GMT+7)

Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa gần 40 héc ta

Phóng viên -  Thứ bảy, 23/09/2023 11:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 21/9, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Đại điểm xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích khoảng 38,43ha.

Theo Quyết định số 3366/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, địa điểm  xã Liên Lộc và xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, diện tích: Khoảng 38,43ha.

tm-img-alt

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Phạm vi của khu đất được xác định: Vị trí khu đất thuộc 02 xã Liên Lộc, Hoa Lộc, xác định tại các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 01, 02, 03, 08, 09 bản đồ địa chính xã Hoa Lộc, tỷ lệ 1/1.000, đo vẽ năm 2004; các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 16, 17, 23, 24 bản đồ địa chính xã Liên Lộc, tỷ lệ 1/1.000, đo vẽ năm 2006.

Ngành nghề hoạt động: Sản xuất linh kiện phục vụ công nghiệp lắp ráp, phụ tùng điện, điện tử; sản xuất thiết bị cơ khí, linh kiện điện thoại; sản xuất các sản phẩm dược, vật tư y tế; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản; sản xuất máy móc thiết bị nông, lâm ngư nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; da giầy (không được thu hút đầu tư vào CCN đối với các cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II theo quy định tại mục 2.5.1 của QCVN 01:2021/BXD; các dự án sản xuất giấy, bột giấy, các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh. Tổng mức đầu tư tạm tính: 280 tỷ đồng (Hai trăm tám mươi tỷ đồng).

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: + Vốn chủ sở hữu: 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng), chiếm 35,7%. 3 + Vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác: 180 tỷ đồng (Một trăm tám mươi tỷ đồng), chiếm 64,3%.

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Quý IV/2023 - Quý I/2025: Hoàn thành hồ sơ dự án Quy hoạch chi tiết 1/500; Trích đo địa chính; Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, thỏa thuận đấu nối giao thông, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bản vẽ thi công, hoàn thành chuyển đổi đất lúa.

Các công việc cụ thể: Hoàn thành lập và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thỏa thuận đấu nối giao thông trước ngày 01/4/2024; + Hoàn thành lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy trước ngày 01/8/2024; + Hoàn thành lập và phê duyệt Trích đo địa chính hoặc Trích lục bản đồ địa chính trước ngày 01/8/2024; + Hoàn thành lập hồ sơ và phê duyệt chấp thuận Kế hoạch sử dụng đất trước ngày 01/4/2024; + Hoàn thành lập hồ sơ và phê duyệt Danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/4/2024; + Hoàn thành lập hồ sơ và phê duyệt Chuyển đổi đất trồng lúa trước ngày 01/9/2024; + Hoàn thành lập và phê duyệt TKCS và dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công trước ngày 01/01/2025.

Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với diện tích 21,71ha bao gồm 20,43ha tại khu A và 1,28ha thuộc một phần diện tích khu C: + Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước ngày 01/4/2025; + Hoàn thành thủ tục thuê đất, định giá đất, ký hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 01/9/2025; + Từ ngày 01/9/2025 đến ngày 30/12/2026: Khởi công, thi công xây dựng và Hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 1 (diện tích 21,71ha) đảm bảo đủ điều kiện cho nhà đầu tư thứ cấp thuê đất để sản xuất kinh doanh trong CCN trước ngày 31/12/2026.

Giai đoạn 2: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi khu đất có diện tích 16,72ha (diện tích còn lại của CCN): trong đó phạm vi khu B có diện tích 9,57ha và phần còn lại của khu C với diện tích 7,15ha: + Từ ngày 01/10/2026 đến ngày 30/3/2027: Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trước ngày 31/3/2027; + Từ ngày 01/4/2027 đến ngày 30/8/2027: Hoàn thành thủ tục thuê đất, định giá đất, ký hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 31/8/2027; 4 + Từ ngày 01/9/2027 đến ngày 30/6/2028: Khởi công, thi công xây dựng và hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN giai đoạn 2 (16,72ha), thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào CCN; Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong CCN trước ngày 01/7/2028.

Chủ đầu tư (Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh) có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt các thủ tục đầu tư: Đấu nối giao thông; Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Trích đo địa chính (hoặc Trích lục địa chính); Báo cáo đánh giá tác động môi trường; Phương án Phòng cháy chữa cháy; Đấu nối điện, nước; Thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, Thiết kế bản vẽ thi công; Hồ sơ xin thuê đất với nhà nước; Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Báo cáo Sở Công Thương kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng CCN theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng CCN.

Giao UBND huyện Hậu Lộc: Thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 CCN; Lập hồ sơ, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất; Hoàn thành lập hồ sơ, trình HĐND tỉnh Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Thẩm duyệt thiết kế cơ sở (Kinh tế hạ tầng); Thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; Thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp; Báo cáo Sở Công Thương về kết quả thực hiện của từng mốc tiến độ thực hiện dự án (chậm nhất 15 ngày sau khi hết thời hạn của từng mốc tiến độ); Thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Liên Hoa theo đúng quy 5 định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Giao Sở Công Thương theo dõi của từng mốc tiến độ thực hiện dự án; định kỳ báo cáo UBND tỉnh theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải, UBND huyện Hậu Lộc và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến Cụm công nghiệp Liên Hoa, huyện Hậu Lộc theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu chậm chễ trong việc giải quyết hồ sơ cho đơn vị vì lý do chủ quan thuộc trách nhiệm của đơn vị, dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN.

Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh có trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Liên Hoa theo đúng tiến độ, thời gian quy định tại Điều 1 Quyết định này. Nếu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Phát triển Lam Kinh không hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng theo thời hạn quy định thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư thì Quyết định này không còn giá trị pháp lý; UBND tỉnh sẽ không xem xét điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định thành lập cụm công nghiệp nếu việc chậm thực hiện hồ sơ, thủ tục không thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước (trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật) và Chủ đầu tư không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án

Bạn đang đọc bài viết Thanh Hóa: Thành lập Cụm công nghiệp Liên Hoa gần 40 héc ta. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội tổ chức từ ngày 01 - 03/12/2023, tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương...
Bài thơ: Chào tháng mười hai!
Tháng của những ngày đông lạnh tái tê///Của cơn mưa buồn nhẹ nhàng qua cửa///Của những đêm sương bập bùng ánh lửa//Se sắt bàn tay sưởi ấm đời hao gầy!..