Thứ ba, 27/09/2022 21:44 (GMT+7)

Đảng bộ xã Tân Liên 75 năm vinh quang một chặng đường

Bùi Bột -  Thứ năm, 18/08/2022 10:32 (GMT+7)

Đảng bộ xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đã tập hợp nhân dân đoàn kết nhất trí xung quanh Đảng bộ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ đề ra trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân với phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đồng thời, lấy phong trào quần chúng để xây dựng Đảng bộ và ngược lại tăng cường xây dựng Đảng để đẩy mạnh cao trào cách mạng quần chúng. Vì thế, Đảng bộ xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đã tập hợp nhân dân đoàn kết nhất trí xung quanh Đảng bộ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ đề ra trong suốt chặng đường 75 năm qua.

Tân Liên là xã vùng quê giàu truyền thống văn hóa, truyên thống cách mạng; trải qua nhiều thế hệ, nhân dân xã Tân Liên luôn cần cù sáng tạo, đoàn kết trong lao động sản xuất, dũng cảm trong các phong trào đấu tranh cách mạng bảo vệ nền độc lập tự do của quê hương đất nước. Từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, truyền thống ấy được lớp lớp người dân gìn giữ và phát huy mạnh mẽ.  Cách mạng tháng Tám thành công mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập - tư do cho toàn dân tộc. Nhân dân xã Tân Liên cũng như nhân dân cả nước được giải phóng khỏi ách áp bức bóc lột, đứng lên làm chủ đời mình và được thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ thiêng liêng. Ngày 06/01/1946 cử tri toàn xã cùng cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa khóa I.

Ngày 24/4/1946 cử tri xã Tân Liên phấn khởi bầu cử đại biểu HĐND xã khóa I gồm 19 đại biểu; từ đây xã Tân Liên thực sự có chính quyền cách mạng do dân bầu, chính quyền của dân, do dân, vì dân phục vụ; Chính quyền được thành lập, tình hình địa phương dần đi vào ổn định. Trong quá trình hoạt động của Việt Minh xã, tầng lớp thanh niên tiến bộ luôn là lực lượng lòng cốt, tiêu biểu là nhóm thanh niên ưu tú Lương Văn Hiển, Trịnh Doãn Kíp, Lê Văn Hoa (Thôn Nội Đơn); Hoàng Văn Huấn, Bùi Văn Hạc, Bùi Văn Năm, Đoàn Văn Điểu ( thôn Cao Hải) và trong phong trào cách mạng ấy năm 1946 người thanh niên ưu tú đầu tiên của Tân Liên là đồng chí Lê Văn Hoa  được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam sinh hoạt ở chi bộ ghép 2 xã Tân Liên, Tam Đa.

Giữa năm 1947 phong trào cách mạng có những bước phát triển mới đòi hỏi phải có sự lãnh đạo trực tiếp, kịp thời của Đảng. Huyện ủy quyết định tổ chức thành lập chi bộ Đảng Cộng sản xã Tân Liên. Ngày 20/8/1947 đồng chí Lương Văn Hiển, Trịnh Doãn Kíp được kết nạp vào Đảng và cũng trong ngày này, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của xã được thành lập tại xóm Bắc Sơn thôn Nội Đơn, đồng chí Lê Văn Hoa được Huyện ủy chỉ định làm Bí thư chi bộ. Chi bộ Đảng cộng sản xã Tân Liên ra đời là bước ngoặt lịch sử quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành trong phong trào cách mạng xã Tân Liên, Chi bộ Đảng là hạt nhân lãnh đạo quyết định mọi thắng lợi phong trào của địa phương. Từ khi thành lập, Chi bộ Đảng đã khéo léo dựa vào dân để tuyên truyền, vận động, tập hợp sức mạnh đoàn kết trong việc bảo vệ và củng cố tổ chức Đảng, chính quyền và lực lượng tự vệ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ nhất (3/1946) là đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu của đảng; năm 1947 chi bộ đã có 07 đảng viên, đến cuối năm 1948 đã kết nạp được 60 đảng viên và đến đầu năm 1949 số đảng viên trong Chi bộ đã lên tới 105 đồng chí. Đây là thời điểm Chi bộ có đảng viên đông nhất, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng nơi đây; từ đó Chi bộ Đảng luôn giữ vai trò lãnh đạo tổ chức mọi hoạt động cách mạng là chỗ dựa vững chắc của phong trào quần chúng trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành.

Thực hiện trọng trách với lịch sử dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đội du kích của xã đã anh dũng đánh trả, đồng chí Bùi Văn Viện, Bùi Văn Trạch  đã anh dũng hy sinh. Phong trào cách mạng, không khí kháng chiến ngày càng khẩn trương; tháng 4/1949 chi bộ quyết định tổ chức đại hội tại Đình Đất xóm Quang Trung - Cao Hải. Đại hội đã đánh giá kết quả hoạt động của Chi bộ từ ngày thành lập và quyết định những nhiệm vụ trong tình hình mới. Tháng 8/1950 thực dân Pháp đánh chiếm Vĩnh Bảo chúng tổ chức vây càn ở hầu hết các thôn xóm trong huyện, lập ra các ban tề gồm các Chánh, phó lý, Chánh, phó bảo an, thư ký tề truy quét lùng sục săn bắt cán bộ đảng viên, dân quân du kích; thời điểm này một số đồng chí bị thực dân Pháp bắt tù đầy, một số đồng chí phải tạm lánh sang Thái Bình và nằm ở Bơn bãi Tiên Lãng. Trước tình hình đó, nhằm củng cố và tổ chức lại lực lượng; thực hiện chủ trương của Huyện ủy Chi bộ chuyển hướng sang hoạt động bí mật đưa cán bộ về bám đất, bám dân xây dựng lực lượng đấu tranh chính trị, chiến tranh du kích. Trong suốt những ngày tháng gian khổ hy sinh đó. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, nhân dân xã nhà đã kiên cường bám trụ cùng du kích chống địch càn quét bảo vệ quê hương; nhiều gia đình là cơ sở cách mạng nuôi dưỡng che dấu cán bộ, cất giấu vũ khí, lương thực. Những năm 1952 - 1954, cuộc kháng chiến của nhân dân ta đã có bước phát triển mới; Chi bộ đã chủ động phối hợp các lực lượng bao vây đánh địch thực hiện công tác binh vận phá tề, trừ gian; góp phần cùng quân và dân cả nước làm lên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp của dân tộc Việt Nam.

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Chi bộ đã lãnh đạo nhân dân sớm khắc phục hậu quả chiến tranh bắt tay xây dựng cuộc sống mới, nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế được thành lập như tổ đổi công, phong trào HTX nông nghiệp v.v… Trước sự lớn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới; tháng 8/1960 Huyện ủy quyết định thành lập Đảng bộ xã Tân Liên có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu, ghi nhận sự lớn mạnh của Đảng.

tm-img-alt
Năm 2007 nhân dân và cán bộ xã Tân Liên vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới

Những năm tháng đánh Mỹ cứu nước. Đảng bộ xã Tân Liên lãnh đạo nhân dân thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ; vừa sản suất, vừa sẵn sàng chiến đấu xây dựng hậu phương vững mạnh và chi viện sức người, sức của cho miền Nam khói lửa; hàng trăm con em lên đường nhập ngũ, hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm chi viện cho tiền tuyến, thực hiện trọn vẹn khẩu hiệu “thóc thừa cân, quân thừa người”. Nhiều người mẹ, người vợ đã hiến dâng những người chồng, người con thân thương nhất cho Tổ quốc tiêu biểu là gia đình  cụ Nguyễn Thị Vuông (Cổ Đẳng), cụ Nguyễn Văn Bình, cụ Nguyễn Văn Đền (Nhuệ Ân). Với quyết tâm “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên đã góp phần cùng cả nước làm nên chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam vào ngày 30/4/1975.

Tổng kết hai cuộc kháng chiến chống Thực dân  Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; quê hương xã Tân Liên có 132 người con thân yêu đã anh dũng hy sinh vì “ độc lập , tự do của Tổ quốc; có 105 thương bệnh binh và có 12 mẹ được phong tặng và truy tặng mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên đã được Nhà nước tặng thưởng 587 Huân, Huy chương các loại; 11 gia đình là cơ sở cách mạng.

Đất nước được hoàn toàn giải phóng thống nhất; phát huy truyền thống cách mạng trong hai cuộc kháng chiến. Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên luôn đoàn kết tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn vượt qua thử thách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt từ năm 1986 đến nay thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên đã giành được thắng lợi khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Xã Tân Liên là điểm sáng về kinh tế của Huyện, Thành phố trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi; những năm 80 thế kỷ trước đã sản xuất giống lúa thuần cấp I thành công; năm 1986 là thành viên câu lạc bộ 10 tấn toàn quốc; năm 1999 tiếp tục là xã đầu tiên của Thành phố sản xuất thành công hạt giống lúa lai F1 và làm thí điểm thực hiện chương trình cứng hóa kênh mương sau trạm bơm; năm 2000 cây cà chua, ớt, dưa xuất khẩu được tiếp tục thực hiện; năm 2007 cụm công nghiệp Tân Liên đi vào sản xuất đánh dấu mốc son lịch sử chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tân liên. Năm 2016 Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp xã Tân Liên tổ chức Dồn điền đổi thửa kết hợp với thu hồi đât, xây dựng nông trường Rau sạch VinEco, Năm 2020 Tân Liên là xã được thành phố và huyện chọn đi đầu thí điểm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến nay đã cơ bản đạt 19/19 tiêu chí. Năm 2011 tốc độ tăng trưởng kinh tế 12.9%; thu nhập bình quân đầu người 20.760.000đ/người/năm, 10 năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình của Tân Liên đạt 11.5-12.5%;  thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 59,4 triệu đồng/người / năm; hiện nay ước đạt đạt 64,8 triệu đồng/người/năm.

tm-img-alt
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm KCN công nghệ cao VinEco ngày 5/10/2016

Gắn liền với phát triển kinh tế, các vấn đề về văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh luôn được trú trọng quan tâm, đầu tư, thực hiện hiệu quả: Giáo dục- đào tạo, an sinh xã hội, chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt; Trường Tiểu học, trường Mầm non, trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia, học sinh khá, giỏi, thi đỗ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hàng năm tăng. Chương trình y tế Quốc gia, y tế cộng đồng, công tác DSGĐ&TE, phong trào xây dựng văn hóa, văn nghệ, TDTT triển khai thực hiện có hiệu quả; 100% số làng đạt làng văn hóa, trên 97% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% người dân được dùng nước sạch. Thực hiện các chính sách xã hội đạt hiệu quả, năm 2020 xã Tân Liên không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm còn 0,94%. Công tác vệ sinh môi trường được thường xuyên quan tâm thực hiện; Thường xuyên hoàn thành chỉ tiêu khám tuyển quân; an ninh nhân dân, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo không có đơn thư khiếu kiện đông người vượt cấp, chính trị ổn định nhân dân tin tưởng phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đảng vừa là hạt nhân của hệ thống chính trị, vừa là người lãnh đạo hệ thống chính trị, là tổ chức nòng cốt của chế độ chính trị, vừa là lực lượng lãnh đạo chế độ chính trị. Đảng là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (Hiến pháp năm 2013). Chính vì vậy, sự tồn tại và phát triển của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta hiện nay và lâu dài. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, hoạt động của các đoàn thể, Pháp lệnh dân chủ luôn được Đảng bộ coi trọng, HĐND, UBND xã luôn được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng được với sự phát triển của xã hội; tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Hàng năm Đảng bộ đạt hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Chính quyền, các đoàn thể nhân nhân được đánh giá hoạt động tốt. Năm 2007 nhân dân và cán bộ xã Tân Liên vinh dự được nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công cuộc đổi mới. Năm 2017 xã Tân Liên được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; năm 2018 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhiều công dân là con em quê hương Tân Liên vinh dự được Đảng, Nhân dân giao trọng trách lớn trong Đảng, Chính quyền, các lực lượng vũ trang…đã có nhiều đóng góp to lớn trong sự phát triển chung của đất nước.

tm-img-alt
Đại hội Đảng bộ xã Tân Liên lần thứ XXIX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trải qua 75 năm, với 29 kỳ Đại hội, từ ngày thành lập Chi bộ đảng với 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ có 291 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ; qua đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; 312 lượt đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Đảng ủy thường xuyên chăm lo công tác quy hoạch bồi dưỡng, công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, năng động, sáng tạo; kinh tế- xã hội phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện; xã hội ổn định, ANQP được giữ vững. Từ khi có Đảng, truyền thống quý báu của quê hương Tân Liên được phát huy cao độ, Nhân dân một lòng tin tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam, sát cánh bên nhau đoàn kết thống nhất trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Đây chính là sức mạnh tổng hợp tạo ra mọi thắng lợi cách mạng.  

Nhìn lại chặng đường 75 năm qua kể từ khi đươc thành lập, Đảng bộ và chính quyền nhân dân trong xã rất đỗi tự hào, phấn khởi trước những thành tựu cùng sự đổi thay toàn diện, sâu sắc trên mọi lĩnh vực. Có được kết quả đó, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Liên vô cùng biết ơn Đảng quang vinh, biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ kính yêu của dân tộc và cách mạng Việt Nam. Mãi mãi biết ơn ghi nhớ lịch sử dân tộc, lịch sử và truyền thống tốt đẹp của xã nhà, coi đó là tài sản vô giá mà lớp lớp các thế hệ kế tiếp phải có trách nhiệm gìn giữ, noi gương và phát huy.

Bạn đang đọc bài viết Đảng bộ xã Tân Liên 75 năm vinh quang một chặng đường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới