Thứ bảy, 02/12/2023 15:31 (GMT+7)

Kon Tum: Thanh tra các doanh nghiệp “ngâm” đất khu công nghiệp

Duy Anh -  Thứ bảy, 30/09/2023 08:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các trường hợp không hoặc chậm đưa đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp vào sử dụng ở Kon Tum sẽ bị kiểm tra, thanh tra.

UBND tỉnh Kon Tum vừa yêu cầu doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng (khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề) có trách nhiệm rà soát các trường hợp thuê đất, thuê lại đất nhưng không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng cho thuê đất, cho thuê lại đất và thực hiện đúng theo quy định tại Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP).

tm-img-alt
Ảnh minh hoạ

Cụ thể, trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề đã thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP) mà bên thuê đất, thuê lại đất vẫn không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất thì doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng gửi văn bản và hồ sơ liên quan kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, thanh tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản và hồ sơ quy định của doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc thanh tra hoặc kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày báo cáo kiểm tra hoặc kết luận thanh tra xác định hành vi vi phạm pháp luật về đất đai của bên thuê đất, thuê lại đất, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập 1 bộ hồ sơ đề nghị thu hồi đất.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; tham mưu, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, có liên quan đến việc sử dụng đất của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng và các tổ chức sử dụng đất trong khu công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh; ban hành Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư sau khi có Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Luật Đầu tư trừ các dự án đầu tư trong khu công nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện.

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và các Sở, ban ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc kiểm tra, thanh tra các trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Cục Thuế tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm xem xét, truy thu nghĩa vụ tài chính (nếu có) của bên thuê đất, thuê lại đất theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trên địa bàn mình quản lý; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết các vướng mắc về đất đai trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy định.

Các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng thông báo Hợp đồng thuê đất giữa doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề với bên thuê đất, thuê lại đất hết hiệu lực sau khi Quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành; quản lý chặt chẽ quỹ đất thu hồi được giao quản lý và xây dựng phương án cho thuê đất, thuê lại đất nhằm đưa đất đai vào sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm; khi ký hợp đồng thuê đất, cho thuê lại đất phải xác định cụ thể tiến độ sử dụng đất tương ứng với tiến độ thực hiện dự án đầu tư và biện pháp xử lý nếu bên thuê đất, thuê lại đất không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng theo quy định tại Khoản 5 Điều 51 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 36 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP), có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, đôn đốc bên thuê đất, thuê lại đất đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ đã giao kết trong hợp đồng.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của bên thuê đất, thuê lại đất thực hiện dự án đầu tư mà không đưa đất vào sử dụng, chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ sử dụng đất đã giao kết trong hợp đồng thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề với doanh nghiệp đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng theo quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Kon Tum: Thanh tra các doanh nghiệp “ngâm” đất khu công nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại hội tổ chức từ ngày 01 - 03/12/2023, tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho 11 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương...
Bài thơ: Chào tháng mười hai!
Tháng của những ngày đông lạnh tái tê///Của cơn mưa buồn nhẹ nhàng qua cửa///Của những đêm sương bập bùng ánh lửa//Se sắt bàn tay sưởi ấm đời hao gầy!..