Thứ tư, 10/08/2022 14:18 (GMT+7)
Nhân tố X về khí hậu
Có rất nhiều việc mà nhân loại cần làm để đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải nhà kính, từ bỏ nhiên liệu hóa thạch và ngăn ngừa thảm họa khí hậu.