Thứ tư, 06/12/2023 18:00 (GMT+7)

Bắc Giang: Tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách

Minh Nam -  Thứ tư, 20/09/2023 08:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 151/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Kế hoạch nhằm cụ thể hóa các hoạt động của tỉnh để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong tình hình mới, góp phần hỗ trợ xây dựng thực thi và hoàn thiện chính sách của tỉnh trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Tuyên truyền, phổ biến tạo sự đồng thuận trong xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách của tỉnh; phát huy hiệu quả ưu thế của báo chí, mạng internet và các loại hình truyền thông khác để thực hiện việc truyền thông chính sách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện công tác truyền thông chính sách. Chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí bảo đảm tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí.

Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các sở, ngành, địa phương để cung cấp thông tin lên cổng thông tin điện tử tỉnh, phương tiện thông tin báo chí, truyền thông của tỉnh. Chủ động tổ chức truyền thông liên quan đến hoạt động của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài tỉnh (các cơ quan báo chí, cổng Thông tin điện tử tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở) và trên các phương tiện truyền thông sẵn có của đơn vị (trang Thông tin điện tử, mạng xã hội, ấn phẩm xuất bản).

Sở Tư pháp rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các quy định của pháp luật về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp cận thông tin. Rà soát, nghiên cứu đề xuất hoàn thiện các văn bản QPPL nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách.

Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi thông tin báo chí, Internet và mạng xã hội, chủ động phối hợp định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm tại địa phương. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện, dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành.

Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cung cấp thông tin báo chí cho đội ngũ truyền thông của các sở, ngành, đơn vị và địa phương, các phóng viên, biên tập viên và cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thực hiện công tác truyền thông chính sách.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phát hiện và đề xuất bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội.

Sở Ngoại vụ triển khai truyền thông chính sách đối với người Bắc Giang ở nước ngoài và người nước ngoài tại tỉnh Bắc Giang.

Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức truyền thông để tạo hiệu quả truyền thông chính sách trong ngành thông tin và truyền thông./.

Bạn đang đọc bài viết Bắc Giang: Tăng cường, nâng cao chất lượng truyền thông chính sách. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới