Thứ ba, 31/01/2023 03:33 (GMT+7)

Cần có giải pháp quản lý chất thải nguy hại Kho khí dầu mỏ hóa lỏng tại Quảng Ninh

MTĐT -  Thứ hai, 05/12/2022 08:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Việc đầu tư xây dựng Kho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG tại KCN Bắc Tiền Phong, tỉnh Quảng Ninh cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và có giải pháp quản lý chất thải nguy hại.

Bộ Xây dựng góp ý thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (ĐTXD) Dự án Kho khí dầu mỏ hóa lỏng LPG do Công ty CP Công nghệ Hóa Việt lập, hồ sơ thiết kế cơ sở do Công ty CP Thiết kế công nghiệp hóa chất lập.

Dự án có quy mô công suất 176.400 m3, được đề xuất ĐTXD tại KCN Bắc Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đã được Ban Quản lý KKT tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 121/QĐ-BQLKKT ngày 29/4/2022.

Bộ Công Thương có trách nhiệm kiểm soát Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đảm bảo phù hợp với quy hoạch cấp trên, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện dự án tuân thủ các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, Dự án áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn nước ngoài là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Tuy nhiên, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn thay thế các tiêu chuẩn đã hết hiệu lực. Việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn xây dựng cần đảm bảo tính đồng bộ, khả thi; tuân thủ quy định tại Điều 6 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Điều 8 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Tại phần căn cứ pháp lý của dự án, cần rà soát để cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật thay thế các văn bản đã hết hiệu lực theo quy định.

Bổ sung thêm chỉ tiêu xây dựng về diện tích sàn và tổng diện tích sàn của nhà điều hành - 5 tầng, nhà ăn và cầu dẫn qua nhà hành chính - 2 tầng,

Dự án cần được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đề xuất giải pháp quản lý chất thải nguy hại đảm bảo các quy định tại Văn bản số 09/VBHN-BTNMT ngày 25/10/2019 của Bộ TN&MT về việc hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu.

Bên cạnh đó, Dự án cần được Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an góp ý kiến đối với thiết kế cơ sở. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư cần tuân thủ đầy đủ các quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

Tổ chức thẩm định thiết kế công nghệ của Dự án theo các quy định tại Khoản 14 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14, Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ĐTXD.

Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD Dự án cần được rà soát, hoàn chỉnh đảm bảo các quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí ĐTXD và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan làm cơ sở chuẩn bị thu xếp nguồn vốn, lập kế hoạch vốn đầu tư đảm bảo hiệu quả kinh tế-xã hội.

Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác khảo sát, thiết kế và thẩm tra thiết kế cần được cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Công Thương rà soát, kiểm tra đảm bảo điều kiện năng lực theo quy định…

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cử đại diện tham gia Tổ thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi là Chuyên viên chính đang công tác tại Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng.

Bạn đang đọc bài viết Cần có giải pháp quản lý chất thải nguy hại Kho khí dầu mỏ hóa lỏng tại Quảng Ninh. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Theo Thanh Nga/Tạp chí Xây dựng

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tết và ... rác
Thật lòng là cứ mỗi dịp Tết, nhìn cảnh những người công nhân vệ sinh môi trường đô thị cắm đầu cắm cổ dọn hàng núi rác, mím môi mím lợi gò lưng đẩy những xe rác cao ngồn ngộn khuất cả tầm mắt , tôi cứ thấy thấy bùi ngùi, xót xa sao đó.
Thúc đẩy thí điểm các mô hình công nghiệp xanh
Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công Thương được xây dựng nhằm đưa ra lộ trình và các ưu tiên thực hiện trong công tác bảo vệ môi trường của ngành, tập trung vào các nội dung hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường ngành Công Thương...
Hiểu đúng về vi khuẩn HP
Vi khuẩn HP (Helicobacter Pylori) sinh sống và phát triển trong dạ dày người. Sự phát triển và hoạt động của chúng làm tổn thương niêm mạc dạ dày, gây viêm loét dạ dày - tá tràng.