Thứ sáu, 08/12/2023 00:30 (GMT+7)
Thủ phủ công nghiệp xanh
Trong giai đoạn phát triển mới, Bình Dương định hướng chuyển đổi các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu công nghiệp thông minh, sinh thái.