Hà Nội, Thứ Hai Ngày 21/05/2018
Bài mới cập nhật
Công tác chống ngập tại TP.HCM hiện đang đối diện với nhiều thách thức, trong đó có tình trạng lún mặt đất và nước biển dâng. Quy hoạch chống ngập của TP.HCM đã quá lỗi thời… dẫn đến trình trạng ngập.